เรียนหมากรุกสากลที่

ศูนย์การค้า The Stree Ratchada ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ C asean Samyan CO-OP ที่ทำการบริษัท รังสิตคลอง 3 ธัญบุรี

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนหมากรุกสากลออนไลน์

Zoom Google Meet Skype

เรียนรู้เพิ่มเติม

นัดเรียนหมากรุกสากลนอกสถานที่

นัดเรียนนอกสถานที่ที่นักเรียนสะดวก เช่น ที่บ้านนักเรียน ร้านกาแฟ ที่ทำงาน หรือ ที่โรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม