เรียนหมากรุกสากลออนไลน์

เรียนด้วยซอฟต์แวร์หมากรุกสากลเหมือนเรียนกับครูโดยตรง เพียงแค่นักเรียนมีซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom หรือ Google Meet โดยครูจะมีกระดานหมากรุกสากลซึ่งเป็นซอฟแวร์มาตรฐานของการเรียนหมากรุกสากลออนไลน์ให้นักเรียนได้จับและเดินตัวหมากได้อย่างอิสระ
                                                           

                                             

                                                            Credit : Chess Matec


 

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีเป็นต้นไป

  • สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่ม
  • ใน 1 คลาส ประกอบไปด้วยการเรียน 2 ส่วน
    ส่วนแรกเราจะใช้ซอฟต์แวร์แอนิเมชันสำหรับนักเรียนที่อายุน้อย และซอฟต์แวร์ที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับนักเรียนที่โตขึ้นหรือเคยผ่านการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถโต้ตอบกับสื่อการเรียนได้ ซึ่งเป็น account premium ที่เราเตรียมไว้ให้กับนักเรียน และนักเรียนทุกคนสามารถแชร์หน้าจอกับครูได้พร้อมกัน ผู้เรียนสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของครูเพื่อใช้แอปพลิเคชันบางอย่างที่จำเป็นโดยใช้ตัวเลือกการควบคุมระยะไกลใน Zoom
    ส่วนที่สองเป็นการฝึกฝนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันหรือกับครูโดยไปที่เว็บไซด์และแพลตฟอร์มที่เราจัดให้ ซึ่งนักเรียนจะได้สนุกกับการเล่นและแข่งขันในชั้นเรียน