นัดเรียนหมากรุกสากลนอกสถานที่

เรียนสนุกกับผู้ฝึกสอนหมากรุกสากลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) และสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย (TCA) 


  • เหมาะสำหรับนักเรียนทุกวัยตั้งแต่อายุ 4 ปีเป็นต้นไป
  • เลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่ม
  • เราจะพิจารณาอายุนักรียนและประสบการณ์ในการเรียนและแข่งขัน และเราก็จะส่งผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนโดยคำนึงถึงเป้าหมายการเรียนของนักเรียน คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วยหนังสือ และ Premium Account สำหรับใช้งานเว็บไซด์ที่จะให้ความรู้กับนักเรียนเพิ่มเติมด้วยตนเองหลังจากเรียนกับ Unisus ในทุกคลาส

  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนนอกสถานที่ได้ ซึ่งเรามีโค้ชที่พร้อมที่จะสอนนักเรียนทุกที่ ที่นักเรียนต้องการ เช่นที่บ้านของนักเรียน ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถาบัน
  • สามารถเลือกเวลาเรียนได้ ตั้งแต่ 9.00-19.00