นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ

นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ
นายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานแข่งขันชิงแชมป์โลก 2021 ที่ดูไบ