01/05/2023

Chess Classes and free playing area

ทางสถาบันมีการเรียนการสอนที่ห้างเดอะสตรีทรัชดาชั้น 3 รวมถึงได้จัดเตรียมพื้นที่นั่งเล่นให้ฟรีสำหรับกีฬา Mind Sport ยอดนิยม เช่น หมากรุกสากล หมากฮอส หมากล้อม และหมากรุกไทย นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00

Chess Classes and free playing area
Chess Classes and free playing area
Chess Classes and free playing area
Chess Classes and free playing area
Chess Classes and free playing area
Chess Classes and free playing area