รับรองจากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

รับรองจากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย