นายปราการ กลับวงษ์
โค้ชฟลุค  • ใบรับรองผู้ฝึกสอนหมากรุกสากลจากสหพันธ์หมากรุกสากลนานชาติระดับ FIDE Instructor


  • ใบรับรองกรรมการตัดสินในการแข่งขันหมากรุกสากลจากสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ International Arbiter ในปัจจุบัน มีเพียง 5 คนในประเทศไทยที่ได้รับ Title สูงสุดของกรรมการตัดสินนี้จากสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ

                 

  •    ใบรับรองจากโรงเรียนในการสอนหมากรุกสากล English Program
  • เด็กหญิงวิเศษปียา เตชะเจริญวิกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ประจำปี 2563