นางสาว ศรสวรรค์ สิงห์สมโรจน์
โค้ชเหมย

ตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน World Chess Olympiad 2018 ประเทศจอร์เจีย